Naslovnica → Upute autorima

Upute autorima

Časopis Zbornik Računovodstvo i menadžment objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja općeg, financijskog, marketing i informatičkog menadžmenta, menadžerskog računovodstva, financijskog računovodstva, forenzičnog računovodstva, iz područja financijskih analiza, poslovne izvrsnosti, poreza i revizije. Uredništvo prima ponajprije neobjavljene radove, ali u obzir uzima i objavljene radove koji prema procjeni uredničkog odbora ispunjavaju kriterije relevantnosti i aktualnosti. Radove je moguće slati tijekom cijele godine, a dostavljaju se u elektronskom obliku na adresu e-pošte uredništva: udruga@hrvatski-racunovodja.hr. Uz naslov rada treba navesti ime, prezime i titulu autora, naziv i adresu ustanove u kojoj radi, odnosno kućnu adresu, kao i adresu elektroničke pošte.

1. KATEGORIJE RADOVA:

Časopis Zbornik Računovodstvo i menadžment objavljuje sljedeće kategorije radova:

 • Izvorni znanstveni rad (Original scientific paper)
  Izvorni znanstveni rad sastoji se od izvornih istraživanja autora koja se objavljuju po prvi puta. Sadržaj izvornog znanstvenog rada mora biti koncipiran na način da se može provjeriti točnost hipoteza i zaključaka.
 • Pregledni znanstveni rad (Scientific review)
  Pregledni znanstveni rad temelji se na već objavljenim istraživanjima, a daje pregled određenog problema ili područja istraživanja. Autor u radu daje svoje originalne analize, sinteze ili prijedloge za daljnja istraživanja.
 • Prethodno priopćenje (Preliminary paper)
  Prethodno priopćenje sadrži podatke, nove znanstvene informacije istraživanja koja su još u tijeku. Rad ne mora biti strukturiran na način da se mogu provjeriti hipoteze i zaključci, no autor bi, po završetku istraživanja, trebao objaviti i izvorni znanstveni rad.
 • Stručni rad (Professional paper)
  Stručni rad daje naputke i prijedloge kako riješiti problem koji se javljaju u određenoj struci.
 • Studija slučaja (Case study)
  Studija slučaja dubinski analizira neku pojavu, proces ili događaj na temelju čega su izvedeni određeni zaključci.

2. RECENZIJA

Recenziju znanstvenih radova provode dva recenzenta. Časopis provodi „dvostruko slijepi postupak recenzije“. Stručni radovi prolaze postupak pregleda od strane uredništva. Prilikom slanja rada, autori predlažu kategoriju i područje rada. Konačnu kategoriju i područje rada određuju recenzenti tijekom recenzentskog postupka.

3. JEZIK PISANJA RADOVA

Časopis Zbornik Računovodstvo i menadžment prihvaća radove pisane na:

 • hrvatskom književnom jeziku uz sažetak preveden na engleski jezik,
 • engleskom jeziku uz sažetak preveden na hrvatski jezik (gdje je moguće).

Autori iz regije koji pišu srodnim jezicima svoje znanstvene ili stručne radove ne moraju prevoditi, no isti moraju biti pisani latiničnim pismom.

Od autora se očekuje da prije dostave konačne verzije rada obvezno provedu gramatičku provjeru teksta rada. Autori su odgovorni za jezičnu i tehničku ispravnost radova.

Autori zadržavaju autorska prava za objavljene članke. Rad treba započeti sažetkom koji sadrži maksimalno 1.500 znakova (uključujući razmake) te ključnim riječima (maksimalno pet ključnih riječi). Rad je potrebno završit naslovom, ključnim riječima i sažetkom na engleskom jeziku. Prikazi knjiga, osvrti i drugi sadržaji ne podliježu recenziji. Uredništvo pridržava pravo prilagodbe rada općim pravilima uređivanja časopisa i standardu hrvatskog jezika. Glavni tekst i bilješke pisani su fontom Times New Roman. Font teksta treba biti veličine 12 točaka, a font bilješki veličine 10, s proredom 1.5. Margine trebaju biti postavljene 2.5 cm od gornjeg i donjeg ruba, 3 cm od lijeve i 2 cm od desne strane.

Zbornik Računovodstvo i menadžment otvorenog je pristupa.

Benedikt Kotruljević

 

RRiF grupa