NaslovnicaKonferencija → Konferencija Računovodstvo i menadžment

Međunarodna znanstvena i stručna
konferencija "Računovodstvo i menadžment"

13.-14. lipnja 2019., Pula, Hrvatska

RRiF Visoka škola za financijski menadžment i Udruga "Hrvatski računovođa" pozivaju vas na svoju 20. međunarodnu znanstvenu i stručnu konferenciju "Računovodstvo i menadžment" koja će se održati u Puli od 13. do 14. lipnja 2019. godine. Konferencija je namijenjena profesorima fakulteta i predavačima visokih poslovnih škola i veleučilišta te stručnjacima iz prakse. Cilj konferencije je objavljivanje i prezentiranje znanstvenih i stručnih radova, razmjena iskustava i doprinos razvoju računovodstva i menadžmenta u zemljama EU i regije. Sudionici mogu sudjelovati na konferenciji kao jedan od autora ili kao slušatelji. Službeni jezici konferencije su hrvatski i engleski.

U okviru konferencije RiM, osim prezentacije znanstvenih i stručnih radova, po prvi put organiziramo i stručno predavanje iz poreznih i računovodstvenih aktualnosti, s posebnim naglaskom na najnovije presude Suda Europske unije iz područja poreza. Stručno predavanje održat će se kao posebna – paralelna sekcija u rasporedu konferencije. Namijenjeno je računovodstvenim i financijskim djelatnicima u cilju proširenja stručnih znanja. Izlagat će se ove teme: – Izbor aktualnosti iz primjene PDV-a i sudske prakse EU-a – Računovodstveni standardi u praksi (HSFI) – izbor slučajeva – Rasprava o pitanjima sudionika. Pozivamo strukovne kolegice i kolege na konferenciju na kojoj mogu odabrati teme koje ih zanimaju, uz istodobno ugodno druženje.

Mjesto održavanja − Pula

Konferencija se ove godine održava u Puli. Pula je tri tisućljeća star grad raspostranjen na sedam brežuljaka. Pulski Amfiteatar najveći je i najbolje očuvan spomenik antičkog graditeljstva u Hrvatskoj, u kojem su se u dalekoj prošlosti odvijale gladijatorske i viteške borbe, a danas predstavlja najljepšu pozornicu na otvorenom u ovom dijelu Europe.

Pula je grad u kojem se industrija, malo poduzetništvo, turizam, ribarstvo i vinarstvo spajaju u homogenu cjelinu.

Hotel Park Plaza Histria - Pula

Konferencija će se održati u Hotelu „Park Plaza Histria“ smještenom na poluotoku Punta Verudela, na kojem se uz brojne plaže, sportske sadržaje i bazene nalazi i Fort Verudela, obalna utvrda u kojoj je danas smješten jedan od najljepših morskih akvarija u Hrvatskoj, Aquarium Pula. Konatakt za booking smještaja u hotelu jest: www.arenaturist.com (promo code: RIM2019).

Informacije o smještaju

Prijava rada

Svi znanstveni radovi biti će objavljeni u Zborniku znanstvenih radova s inozemnom recenzijom i međunarodnim uredništvom, a dio znanstvenih radova biti će objavljen u časopisu "Journal of Accounting and Management". Stručni će radovi biti objavljeni u Zborniku stručnih radova.

Autori znanstvene radove mogu poslati i na engleskom jeziku. Radovi na engleskom jeziku bit će objavljeni u Conference Proceedings publikaciji, a izabrani radovi i u časopisu "Journal of Accounting and Management". Časopis „Journal of Accounting and Management“ uključen je u bazu HRČAK i ERIHPLUS.

Prijavu za sudjelovanje i skraćeni sažetak s ciljevima rada (abstract) s najviše 900 znakova i 5 ključnih riječi treba dostaviti do 15. ožujka 2019. na adresu e-pošte: info@hrvatski-racunovodja.hr. Cijeli rad sa sažetkom može sadržavati najviše 10 stranica s tablicama, slikama i literaturom, a sažetak do 1.500 znakova. Svaka dodatna stranica naplaćuje se 10 € (75 kn). Detaljnije upute za pisanje autori će dobiti pri zaprimanju skraćenog sažetka (abstracta). Rad i sažetak treba dostaviti do 15. travnja 2019. Recenzenti će dovršiti i dostaviti recenzije do 30. travnja 2019. Konačnu verziju rada nakon recenzije treba dostaviti do 15. svibnja 2019.

Prilikom slanja prijave i skraćenog sažetka sudionici trebaju navesti oznaku za područje i vrstu rada te time naznačiti kojem području rad pripada i je li znanstveni ili stručni.

Pripadajuće oznake za područje i vrstu rada

Računovodstvo znanstveni rad stručni rad
Financijsko računovodstvo RZ1 RS1
Menadžersko računovodstvo RZ2 RS2
Revizija RZ3 RS3
Financijska analiza RZ4 RS4
Porezi RZ5 RS5
Forenzično računovodstvo RZ6 RS6

Menadžment znanstveni rad stručni rad
Opći menadžment MZ1 MS1
Financijski menadžment MZ2 MS2
Marketing menadžment MZ3 MS3
Kvantitativni menadžment MZ4 MS4
Poslovna izvrsnost MZ5 MS5
Informatički menadžment MZ6 MS6

Cijena sudjelovanja

  Cijena s PDV-om
kn
Znanstveni radovi prvi autor 1800 240
drugi autor 900 120
treći autori gratis gratis
Stručni radovi prvi autor 1800 240
drugi autor 900 120
treći autor gratis gratis
Sudionici bez radova - slušatelji 500 70
Studenti 250 35
Večera (za slušače i studente) 190 25
Dodatna stranica (preko deset)* 75 10
Lektoriranje i tehničko uređenje teksta na zahtjev autora 375 50

*cijena po stranici

Svi autori radova plaćaju kotizaciju prema navedenim cijenama. Student/ica kao koautor rada oslobođen/a je plaćanja naknade.

Način plaćanja: uplatom na IBAN Udruge "Hrvatski računovođa" HR9124020061100071316 prema ponudi koju ćemo poslati e-poštom nakon primitka sažetka. Autori radova, kotizacije za sudjelovanje trebaju uplatiti do 15. travnja 2019. Za uplate nakon 15. travnja 2019. cijena se povećava za 15%.

Autori radova, prijavu za sudjelovanje obvezni su poslati elektroničnom poštom do 15. ožujka 2019., a ostali sudionici do 31. svibnja 2019.

Kontakt

E-pošta: info@hrvatski-racunovodja.hr

Tel: +385-1-4699-735; +385-99-1991-224

Adresa: Udruga "Hrvatski računovođa", Vlaška 68, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Dokumenti

Raspored konferencije

Raspored konferencije

Benedikt Kotruljević

 

RRiF grupa