NaslovnicaKonferencija → Konferencija Računovodstvo i menadžment

XXII. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija

"Računovodstvo i menadžment" - RiM

9.-10. rujna 2021., Hrvatska

RRiF Visoka škola za financijski menadžment i Udruga "Hrvatski računovođa" pozivaju vas na svoju XXII. međunarodnu znanstvenu i stručnu konferenciju "Računovodstvo i menadžment" koja će se održati u Poreču, Republika Hrvatska.

Za sve sudionike koji nisu u mogućnosti osobno sudjelovati postoji mogućnost on-line sudjelovanja na konferenciji.

Konferencija RiM jedna je od rijetkih konferencija specijalizirana za područje računovodstva, financija i menadžmenta i pridonosi stjecanju uvjeta za izbore/reizbore u nastavna i znanstveno-nastavna zvanja.

Radovi s konferencije objavljuju se u:

  • Zborniku znanstvenih radova i Zborniku stručnih radova s međunarodnom recenzijom i međunarodnim uredništvom
  • Izabrani znanstveni i stručni radovi objavljuju se u časopisu JOURNAL OF ACCOUNTING AND MANAGEMENT koji je zastupljen u relevantnim bazama: IBSS (podbaza ProQuest Social Science Premium Collection), EBSCO (podbaza ProQuest Social Science Premium Collection), ERIH PLUS, HRČAK.

U sklopu XXII. konferencije održat će se i sekcija „pozvanih predavanja“.

Prijava:

Znanstveni radovi: Prijavljeni znanstveni radovi prolaze recenziju. Prihvaćeni radovi na hrvatskom jeziku biti će objavljeni u Zborniku znanstvenih radova s inozemnom recenzijom i međunarodnim uredništvom. Prihvaćeni radovi na engleskom jeziku biti će objavljeni u publikaciji Conference Proceedings.

Stručni radovi: Stručni radovi mogu se slati na hrvatskom i engleskom jeziku, a prihvaćeni stručni radovi biti će objavljeni u Zborniku stručnih radova.

Izabrani radovi biti će objavljeni i u časopisu „Journal of Accounting and Management“ koji je zastupljen u relevantnim bazama: IBSS (podbaza ProQuest Social Science Premium Collection), EBSCO (podbaza ProQuest Social Science Premium Collection), ERIH PLUS, HRČAK.

U svrhu objave radova u časopisu „Journal of Accounting and Management“ izabrane radove na hrvatskom jeziku naknadno će biti potrebno dostaviti i na engleskom jeziku. Autori radova koji će biti odabrani za objavu u časopisu Journal of Accounting and Management biti će o tome posebno obaviješteni.

Napomena: Autori iz regije (Republika Bosna i Hercegovina, Republika Crna Gora i Republika Srbija) svoje znanstvene ili stručne radove ne moraju prevoditi na hrvatski jezik, no isti moraju biti pisani latiničnim pismom.

Prijavu za sudjelovanje i skraćeni sažetak s ciljevima rada (abstract) s najviše 900 znakova i 5 ključnih riječi treba dostaviti do 31. svibnja 2021. e-poštom na adresu: rim@rrif.hr. Cijeli rad sa sažetkom može sadržavati najviše 10 stranica s tablicama, slikama i literaturom, a sažetak do 1500 znakova. Svaka dodatna stranica naplaćuje se 10 € (75 kn).

Rad i sažetak treba dostaviti do 30. lipnja 2021. Recenzenti će dovršiti i dostaviti recenzije do 20. srpnja 2021. Konačnu verziju rada nakon recenzije treba dostaviti do 31. srpnja 2021.

Prilikom slanja prijave i skraćenog sažetka sudionici trebaju navesti oznaku za područje i vrstu rada te time naznačiti kojem području rad pripada i je li znanstveni ili stručni.

Pripadajuće oznake za područje i vrstu rada

RAČUNOVODSTVOZNANSTVENI RADSTRUČNI RAD
Financijsko računovodstvoRZ1RS1
Menadžersko računovodstvoRZ2RS2
RevizijaRZ3RS3
Financijska analizaRZ4RS4
PoreziRZ5RS5
Forenzično računovodstvoRZ6RS6

MENADŽMENTZNANSTVENI RADSTRUČNI RAD
Opći menadžmentMZ1MS1
Financijski menadžmentMZ2MS2
Marketing menadžmentMZ3MS3
Kvantitativni menadžmentMZ4MS4
Poslovna izvrsnostMZ5MS5
Informatički menadžmentMZ6MS6

U sklopu XXI. konferencije održat će se i sekcija „pozvanih predavanja“. Prijave zainteresiranih predavača za „pozvano predavanje“ podnose se najkasnije do 30. lipnja 2021. putem prijavnog obrasca na e-mail rim@rrif.hr, a izbor tema izvršit će Organizacijski odbor konferencije, rukovodeći se kriterijem aktualnosti i atraktivnosti predložene teme.

Kotizacija:

Svi autori radova plaćaju kotizaciju prema navedenim cijenama.

Student/ica kao koautor rada oslobođen/a je plaćanja naknade. Uz prijavu za sudjelovanje, studenti moraju priložiti dokument koji potvrđuje njihov status. Pismo mora biti napisano na memorandumu ustanove i naslovljeno na Organizacijski odbor Konferencije Računovodstvo i menadžment, Martićeva 29, Zagreb.

Plaćanje se obavlja uplatom na IBAN Udruge "Hrvatski računovođa" HR9124020061100071316 prema ponudi koja se dostavlja nakon zaprimanja sažetka i prijave.

Slušateljima će ponuda biti poslana nakon prijave.

Autori/koautori radova, kotizacije za sudjelovanje trebaju uplatiti do 31. svibnja 2021. Za uplate nakon 31. svibnja 2021. cijena se povećava za 15%

U slučaju neprihvaćanja rada nakon obavljene recenzije, odnosno pregleda stručnog rada zadržava se naknada u sveukupnoj svoti od 375 kn (50 €).

Autori radova, prijavu za sudjelovanje, obvezni su dostaviti elektroničnom poštom do 31. svibnja 2021., a ostali sudionici do 1. rujna 2021.

Kotizacija (PDV uključen)
kn
Znanstveni radoviprvi autor1800240
drugi autor900120
treći autorGRATISGRATIS
Stručni radoviprvi autor1800240
drugi autor900120
treći autorGRATISGRATIS
Sudionici bez radova- slušatelji50070
StudentiGRATISGRATIS
Večera  (za slušače i studente)19025
Dodatna stranica (preko deset)**7510
Lektoriranje i tehničko uređenje teksta na zahtjev autora37550

Dokumenti:

Važni datumi:

  • Prijava za sudjelovanje i skraćeni sažetak do 31. svibnja 2021.
  • Dostava rada do 30. lipnja 2021.
  • Prijava za "pozvano predavanje" do 30. lipnja 2021.
  • Konačna verzija rada nakon recenzije do 31. srpnja 2021.
  • Prijava sudjelovanja slušatelja do 1. rujna 2021.

Kontakti:

  • www.rvs.hr e-pošta: rim@rrif.hr / tel: +385 1 46 99 735; +385 99 199 1224
  • Adresa: RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 29, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Benedikt Kotruljević

 

RRiF grupa