NaslovnicaKonferencija → Konferencija Računovodstvo i menadžment

XXIII. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija

"Računovodstvo i menadžment" - RiM

22.-23. rujna 2022., Hrvatska

RRiF Visoka škola za financijski menadžment i Udruga "Hrvatski računovođa" pozivaju vas na svoju XXIII. međunarodnu znanstvenu i stručnu konferenciju "Računovodstvo i menadžment" koja će se održati u Zagrebu, Republika Hrvatska.

fotografija Cvjetnog trga u Zagrebu

Autor fotografije: M. Gašparović

Za sve sudionike koji nisu u mogućnosti osobno sudjelovati postoji mogućnost on-line sudjelovanja na konferenciji.

Martićeva ulica u Zagrebu

prostorije RRiF Visoke škole u Zagrebu

Termin održavanja: od 22. do 23. rujna 2022. godine.

Konferencija RiM jedna je od rijetkih konferencija specijalizirana za područje računovodstva, financija i menadžmenta i pridonosi stjecanju uvjeta za izbore/reizbore u nastavna i znanstveno-nastavna zvanja.

U sklopu XXIII. konferencije održat će se i sekcija „pozvanih predavanja“.

Prijava:

Znanstveni radovi: Prijavljeni znanstveni radovi prolaze recenziju. Prihvaćeni radovi na hrvatskom jeziku biti će objavljeni u Zborniku znanstvenih radova s inozemnom recenzijom i međunarodnim uredništvom. Prihvaćeni radovi na engleskom jeziku biti će objavljeni u publikaciji Conference Proceedings.

Stručni radovi: Stručni radovi mogu se slati na hrvatskom i engleskom jeziku, a prihvaćeni stručni radovi biti će objavljeni u Zborniku stručnih radova.

Izabrani radovi biti će objavljeni i u časopisu „Journal of Accounting and Management“.

U svrhu objave radova u časopisu „Journal of Accounting and Management“ izabrane radove na hrvatskom jeziku naknadno će biti potrebno dostaviti i na engleskom jeziku. Autori radova koji će biti odabrani za objavu u časopisu Journal of Accounting and Management biti će o tome posebno obaviješteni.

Napomena: Autori iz regije (Republika Bosna i Hercegovina, Republika Crna Gora i Republika Srbija) svoje znanstvene ili stručne radove ne moraju prevoditi na hrvatski jezik, no isti moraju biti pisani latiničnim pismom.

Prijavu za sudjelovanje i skraćeni sažetak s ciljevima rada (abstract) s najviše 900 znakova i 5 ključnih riječi treba dostaviti do 31. svibnja 2022. e-poštom na adresu: rim@rrif.hr. Cijeli rad sa sažetkom može sadržavati najviše 10 stranica s tablicama, slikama i literaturom, a sažetak do 1500 znakova. Svaka dodatna stranica naplaćuje se 10 € (75 kn).

Rad i sažetak treba dostaviti do 30. lipnja 2022. Recenzenti će dovršiti i dostaviti recenzije do 20. srpnja 2022. Konačnu verziju rada nakon recenzije treba dostaviti do 31. srpnja 2022.

Prilikom slanja prijave i skraćenog sažetka sudionici trebaju navesti oznaku za područje i vrstu rada te time naznačiti kojem području rad pripada i je li znanstveni ili stručni.

Pripadajuće oznake za područje i vrstu rada

RAČUNOVODSTVO ZNANSTVENI RAD STRUČNI RAD
Financijsko računovodstvo RZ1 RS1
Menadžersko računovodstvo RZ2 RS2
Revizija RZ3 RS3
Financijska analiza RZ4 RS4
Porezi RZ5 RS5
Forenzično računovodstvo RZ6 RS6

MENADŽMENT ZNANSTVENI RAD STRUČNI RAD
Opći menadžment MZ1 MS1
Financijski menadžment MZ2 MS2
Marketing menadžment MZ3 MS3
Kvantitativni menadžment MZ4 MS4
Poslovna izvrsnost MZ5 MS5
Informatički menadžment MZ6 MS6

U sklopu XXIII. konferencije održat će se i sekcija „pozvanih predavanja“. Prijave zainteresiranih predavača za „pozvano predavanje“ podnose se najkasnije do 30. lipnja 2022. putem prijavnog obrasca na e-mail rim@rrif.hr, a izbor tema izvršit će Organizacijski odbor konferencije, rukovodeći se kriterijem aktualnosti i atraktivnosti predložene teme.

Kotizacija:

Svi autori radova plaćaju kotizaciju prema navedenim cijenama.

Student/ica kao koautor rada oslobođen/a je plaćanja naknade. Uz prijavu za sudjelovanje, studenti moraju priložiti dokument koji potvrđuje njihov status. Pismo mora biti napisano na memorandumu ustanove i naslovljeno na Organizacijski odbor Konferencije Računovodstvo i menadžment, Martićeva 29, Zagreb.

Plaćanje se obavlja uplatom na IBAN Udruge "Hrvatski računovođa" HR9124020061100071316 prema ponudi koja se dostavlja nakon zaprimanja sažetka i prijave.

Slušateljima će ponuda biti poslana nakon prijave.

Autori/koautori radova, kotizacije za sudjelovanje trebaju uplatiti do 31. svibnja 2022. Za uplate nakon 31. svibnja 2022. cijena se povećava za 15%

U slučaju neprihvaćanja rada nakon obavljene recenzije, odnosno pregleda stručnog rada zadržava se naknada u sveukupnoj svoti od 375 kn (50 €).

Autori radova, prijavu za sudjelovanje, obvezni su dostaviti elektroničnom poštom do 31. svibnja 2022., a ostali sudionici do 1. rujna 2022.

Kotizacija (PDV uključen)
kn
Znanstveni radovi prvi autor 1800 240
drugi autor 900 120
treći autor gratis gratis
Stručni radovi prvi autor 1800 240
drugi autor 900 120
treći autor gratis gratis
Sudionici bez radova- slušatelji 500 70
Studenti gratis gratis
Dodatna stranica (preko deset)** 75 10
Lektoriranje i tehničko uređenje teksta na zahtjev autora 375 50

Dokumenti:

Važni datumi:

Prijava za sudjelovanje i skraćeni sažetak do: 31. svibnja 2022.
Dostava rada do: 30. lipnja 2022.
Prijava za "pozvano predavanje" do: 30. lipnja 2022.
Konačna verzija rada nakon recenzije do: 31. srpnja 2022.
Prijava sudjelovanja slušatelja do: 1. rujna 2022.

Kontakti:

  • www.rvs.hr e-pošta: rim@rrif.hr / tel: +385 1 46 99 735; +385 99 199 1224
  • Adresa: RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 29, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Benedikt Kotruljević

 

RRiF grupa