Pretraživanje

 

Ovl. računovođe

Zagreb – XXVII. generacija

Rezultati zadnjeg ispita
III. ispitni rok – 9. 9. 2017.

 

Ovl. rač. forenzičari

Zagreb – III. generacija

Rezultati zadnjeg ispita
IV. ispitni rok – 17. 10. 2015.

 

Publikacije

Journal of Accounting and Management

Zbornici radova - RIM

 

RRiF grupa

 

Benedikt Kotruljević

Program za stjecanje zvanja "Ovlašteni računovođa"

PROGRAM ZA STJECANJE ZVANJA

"OVLAŠTENI RAČUNOVOĐA"

Program ima za cilj profesionalnog računovođu usmjeriti znanjima potrebnim za njihove zadatke u suvremenom poslovnom okruženju, a to su briga za uspješno poslovanje, priprema namjenskih informacija za odlučivanje, uvođenje novih informacijskih sustava, vrednovanje bilančnih pozicija, strateško odlučivanje, predviđanje ishoda poslovanja tekućeg i budućeg razdoblja, oporezivanje, savjetovanje uprave i drugo. Temeljni cilj je osigurati stalan profesionalni razvoj računovođa.

Sadržaj programa raspoređen je na područja znanja i njihov međusobni odnos u sadržaju koji je izražen satima nastave i postotkom zastupljenosti, a izgleda ovako:

 

Oznaka područja znanja Područje znanja Sati nastave % zastupljenosti u programu
I. Računovodstvo u poslovnom okruženju 60 53
II. Menadžment i odlučivanje 8 7
III. Porezi 18 16
IV. Upravljanje financijama 10 9
V. Interni i eksterni nadzor poslovanja 4 4
VI. Pravo u trgovačkom društvu 8 7
VII. Računalo u računovodstvu 4 4
Ukupno 112 100%

 

I. Uvjeti za upis u program:

 

1. OBRAZOVANJE I VLADANJE VJEŠTINAMA

 • Osobe s visokom stručnom spremom, odnosno završen studij sa minimalno 180 ECTS bodova:
  • ekonomskog područja znanja i najmanje 2 godine radnog iskustva
  • iz drugih područja znanja i najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Osobe s višom stručnom spremom, odnosno završen studij sa minimalno 120 ECTS bodova:
  • ekonomskog područja znanja i najmanje 3 godine radnog iskustva
  • iz drugih područja znanja i najmanje 5 godine radnog iskustva

Iskustvom se u te svrhe smatra obavljanje vodećih i složenijih poslova u računovodstvu, a dokazuje se izvornom potvrdom poslodavca o trajanju radnog iskustva.

2. MORALNE OSOBINE

Dokazuju se:

 • Uvjerenjem o nekažnjavanju izdanom u općinskom sudu u mjestu stalnog boravka
 • Vlastitom izjavom o nekažnjavanju za povredu kodeksa etike računovodstvene struke

3. ČLANSTVO U UDRUZI

Pristup i upis u program moguć je osobama koje su članovi Udruge „Hrvatski računovođa”.

Članstvo se može steći ispunjenjem PRISTUPNICE i plaćanjem godišnje članarine koja za 2014. iznosi 100,00 kn.

4. OBVEZE PLAĆANJA TROŠKOVA

Polaznik programa obvezuje se da će snositi troškove provjere o ispunjenju uvjeta, troškove upisa, materijala za pripremu, predavanja, provjere znanja i izdavanje certifikata.

 

II. Pripreme za stjecanje zvanja “Ovlašteni računovođa”

 

Pripreme za stjecanje zvanja ovlašteni računovođa polaznici mogu obaviti upisom u program

koji obuhvaća predavanja i vježbe u ukupnom trajanju od 112 sati. Predavanja se održavaju petkom (od 16.30 do 20.10) i subotom (od 9.00 do 14.20). Polaznici programa dobivaju sažetke predavanja i/ili prezentacije s predavanja s naznakom dodatne literature za izučavanje gradiva..

 

III. Naknada troškova

Polaznici programa plaćaju naknadu troškova 112 sati, sažetke predavanja, 2 pristupa provjeri znanja i certifikat o stečenom zvanju u svoti od 5.500,00 kn + PDV 25% - ukupno 6.875,00 kn.

Troškovi postupka provjere ispunjenosti uvjeta plaćaju se u svoti od 200,00 kn + PDV 25% – ukupno 250,00 kn.