Pretraživanje

 

Ovl. računovođe

Zagreb – XXVII. generacija

Rezultati zadnjeg ispita
III. ispitni rok – 9. 9. 2017.

 

Ovl. rač. forenzičari

Zagreb – III. generacija

Rezultati zadnjeg ispita
IV. ispitni rok – 17. 10. 2015.

 

Publikacije

Journal of Accounting and Management

Zbornici radova - RIM

 

RRiF grupa

 

Benedikt Kotruljević

Program za stjecanje zvanja "Ovlašteni računovodstveni forenzičar"

PROGRAM ZA STJECANJE ZVANJA

"OVLAŠTENI RAČUNOVODSTVENI FORENZIČAR"

Program ima za cilj omogućiti profesionalnom računovođi stjecanje općih spoznaja o širini prijevara koje se događaju kod nas i u svijetu te štetnim posljedicama koje one izazivaju. Na temelju toga polaznici razvijaju profesionalni skepticizam koji će im omogućiti pravilan pristup u forenzičnim istragama. Polaznici će naučiti najvažnije modele forenzičnog testiranja financijskih izvještaja što će im omogućiti rad u praksi preventivnog djelovanja protiv prijevara, otkrivanja prijevara, detekcije rizičnih područja prijevare te rekonstrukcije otkrivene prijevare.

Program za stjecanje zvanja ovlašteni računovodstveni forenzičar čine sljedeće discipline:

 

Red. br. Predmet Predavač Broj sati
1. Uvod u forenzično računovodstvo Prof. dr. sc. Vinko Belak 10
2. Forenzično računovodstvo složenih transakcija Prof. dr. sc. Ivica Pervan 10
3. Forenzika PDV-a Dr. sc. Ljerka Markota 5
4. Forenzika novčanih tijekova Izv. prof. dr. sc. Željana Aljinović Barać 8
5. Kreativno računovodstvo bilance Dr. sc. Vlado Brkanić 2
6. Sudska vještačenja i stečajevi Dr. sc. Jasenka Bubić 10
7. Zaštita tržišnog natjecanja Prof. dr. sc. Ivan Pavić; Izv. prof. dr. sc. Maja Pervan 10
8. Revizija i forenzika Izv. prof. dr. sc. Ivica Filipović 5
9. Ekonomska procjena vrijednosti imovine Dr. sc. Đurđica Jurić 10
10. Računalna forenzika Prof. dr. sc. Mario Spremić 10
11. Forenzika financijskih instrumenata Doc. dr. sc. Roberto Ercegovac 5
12. Korporativna sigurnost Prof. dr. sc. Marijan Cingula 5
Ukupno 90

 

I. Uvjeti za upis u program - obrazovanje i vladanje vještinama:

 

1. UVJETI ZA UPIS POLAZNIKA KOJI IMAJU CERTIFIKAT „OVLAŠTENI RAČUNOVOĐA“:

  • Završen studij ekonomskog usmjerenja sa 120 ECTS i 4 godina iskustva u računovodstvu, reviziji ili poreznom nadzoru
  • Završen studij ekonomskog usmjerenja sa 180 ECTS i 3 godina iskustva u računovodstvu, reviziji ili poreznom nadzoru
  • Završen studij ekonomskog usmjerenja sa 240 ECTS i više i 2 godina iskustva u računovodstvu, reviziji ili poreznom nadzoru

2. UVJETI ZA UPIS POLAZNIKA KOJI NEMAJU CERTIFIKAT „OVLAŠTENI RAČUNOVOĐA“

  • Završen studij ekonomskog usmjerenja sa 120 ECTS i 8 godina iskustva u računovodstvu, reviziji ili poreznom nadzoru
  • Završen studij ekonomskog usmjerenja sa 180 ECTS i 6 godina iskustva u računovodstvu, reviziji ili poreznom nadzoru

Završen studij ekonomskog usmjerenja sa 240 ECTS i više i 4 godina iskustva u računovodstvu, reviziji ili poreznom nadzoru

Iskustvom se u te svrhe smatra obavljanje vodećih i složenijih poslova u računovodstvu, a dokazuje se izvornom potvrdom poslodavca o trajanju radnog iskustva.

3. UVJETI ZA UPIS POLAZNIKA KOJI SU ZAVRŠILI STUDIJ NEEKONOMSKOG USMJERENJA:

  • Završen studij sa 180 ECTS i više i 10 godina iskustva u računovodstvu, reviziji ili poreznom nadzoru.

Ako takva osoba posjeduje certifikat „Ovlašteni računovođa“ potrebno je 6 godina iskustva.

4. MORALNE OSOBINE

Dokazuju se:

  • Vlastitom izjavom o nekažnjavanju za gospodarski kriminal
  • Vlastitom izjavom o nekažnjavanju za povredu kodeksa etike računovodstvene struke

5. ČLANSTVO U UDRUZI

Pristup i upis u program moguć je osobama koje su članovi Udruge „Hrvatski računovođa”.

Članstvo se može steći ispunjenjem PRISTUPNICE i plaćanjem godišnje članarine koja za 2013. iznosi 100,00 kn.

6. OBVEZE PLAĆANJA TROŠKOVA

Polaznik programa obvezuje se da će snositi troškove provjere o ispunjenju uvjeta, troškove upisa, materijala za pripremu, predavanja, provjere znanja i izdavanje certifikata.

 

II. Pripreme za stjecanje zvanja “Ovlašteni računovodstveni forenzičar”

 

Pripreme za stjecanje zvanja ovlašteni računovodstveni forenzičar polaznici mogu obaviti upisom u program

koji obuhvaća predavanja i vježbe u ukupnom trajanju od 90 sati. Predavanja se održavaju petkom i subotom. Polaznici programa dobivaju prezentacije s predavanja i knjigu Prof. dr. sc. V. Belaka: “Poslovna forenzika i forenzično računovodstvo", te naznake dodatne literature za izučavanje gradiva.

 

III. Naknada troškova

Polaznici programa plaćaju naknadu troškova 90 sati, sažetke predavanja, pristup provjeri znanja i certifikat

o stečenom zvanju u svoti od 8.000,00 kn + PDV 25% - ukupno 10.000,00 kn.

Troškovi postupka provjere ispunjenosti uvjeta plaćaju se u svoti od 200,00 kn + PDV 25% – ukupno 250,00 kn.

 

OBRAZAC 1 - PREDBILJEŽBA za upis u program „OVLAŠTENI RAČUNOVODSTVENI FORENZIČAR“