Naslovnica

Konferencija Računovodstvo i menadžment

Održana je konferencija Računovodstvo i menadžment. Više o tome možete pročitati ovdje

Skupština udruge

Održana je Godišnja skupština Udruge "Hrvatski računovođa". Više o tome možete pročitati ovdje

Glavni odbor udruge

Sastao se Glavni odbor Udruge "Hrvatski računovođa". Više o tome možete pročitati ovdje

Skupština udruge

Poziv na Godišnju skupštinu Udruge "Hrvatski računovođa" možete pročitati ovdje

Konferencija Računovodstvo i menadžment

Poziv za sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj konferenciji “Računovodstvo i menadžment” RiM možete pročitati ovdje

Putovanje članova udruge u svibnju 2018.

Članovi Udruge “Hrvatski računovođa” ove su godine organizirali prekrasno putovanje na Šri Lanku Šri Lanku, u prošlosti zvanu Cejlon.

Detaljnije o tome može se pročitati ovdje

Ispitni rok za ovlaštene računovođe

Kako još uvijek određeni broj polaznika programa „ovlašteni računovođa“ nije položio ispit, odlučili smo održati još jedan ispitni rok po starom Pravilniku o programu, uvjetima i postupku stjecanja zvanja „ovlašteni računovođa“, iako smo već u prošloj godini ispunili svoju obvezu i održali tri ispitna roka..

Ispitni rok će se održati 9. lipnja 2018., s početkom u 9:00 sati.

Pristupanje ispitu kandidati obvezno trebaju prijaviti na adresu udruga@hrvatski-racunovodja.hr najkasnije 1. lipnja 2018.


Međunarodna znanstvena i stručna
konferencija "Računovodstvo i menadžment"

13.-14. rujna 2018., Zadar, Hrvatska

RRiF Visoka škola za financijski menadžment i Udruga "Hrvatski računovođa" pozivaju vas na svoju 19. međunarodnu znanstvenu i stručnu konferenciju "Računovodstvo i menadžment" koja će se održati u Zadru od 13. do 14. rujna 2018. godine. Konferencija je namijenjena profesorima fakulteta i predavačima visokih poslovnih škola i veleučilišta te stručnjacima iz prakse. Cilj konferencije je objavljivanje i prezentiranje znanstvenih i stručnih radova, razmjena iskustava i doprinos razvoju računovodstva i menadžmenta u zemljama EU i regije. Sudionici mogu sudjelovati na konferenciji kao jedan od autora ili kao slušatelji. Službeni jezici konferencije su hrvatski i engleski.

Mjesto održavanja − Zadar

Konferencija se ove godine održava u Zadru. Zadar je jedno od najpopularnijih hrvatskih turističkih odredišta čiji je zalazak sunca Alfred Hitchok opisao „najljepšim na svijetu“. Spoj je tradicije, povijesti i bogatog života i atmosfere. Samo u Zadru mogu se čuti jedinstvene morske orgulje i na poseban način pozdraviti sunce.

Hotel Kolovare - Zadar

Konferencija će se održati u Hotelu Kolovare smještenom nedaleko povijesnih znamenitosti u mirnom i slikovitom predjelu grada, uz istoimeno šetalište s pogledom na Zadarski kanal i otoke.

Smještaj je potrebno rezervirati pismenim putem e-maila: info@hotel-kolovare.com.

Informacije o smještaju

Prijava rada

Svi znanstveni radovi biti će objavljeni u Zborniku znanstvenih radova s inozemnom recenzijom i međunarodnim uredništvom, a dio znanstvenih radova biti će objavljen u časopisu "Journal of Accounting and Management". Stručni će radovi biti objavljeni u Zborniku stručnih radova.

Autori znanstvene radove mogu poslati i na engleskom jeziku. Radovi na engleskom jeziku bit će objavljeni u Conference Proceedings publikaciji, a izabrani radovi i u časopisu "Journal of Accounting and Management".

Prijavu za sudjelovanje i skraćeni sažetak s ciljevima rada (abstract) s najviše 900 znakova i 5 ključnih riječi treba dostaviti do 31. svibnja 2018. na adresu e-pošte: info@hrvatski-racunovodja.hr. Cijeli rad sa sažetkom može sadržavati najviše 10 stranica s tablicama, slikama i literaturom, a sažetak do 1 500 znakova. Svaka dodatna stranica naplaćuje se 10 € (75 kn). Detaljnije upute za pisanje autori će dobiti pri zaprimanju skraćenog sažetka (abstracta). Rad i sažetak treba dostaviti do 10. srpnja 2018. Recenzenti će dovršiti i dostaviti recenzije do 31. srpnja 2018. Konačnu verziju rada nakon recenzije treba dostaviti do 1. rujna 2018.

Prilikom slanja prijave i skraćenog sažetka sudionici trebaju navesti oznaku za područje i vrstu rada te time naznačiti kojem području rad pripada i je li znanstveni ili stručni.

Pripadajuće oznake za područje i vrstu rada

Računovodstvo stručni rad znanstveni rad
Financijsko računovodstvo RZ1 RS1
Menadžersko računovodstvo RZ2 RS2
Revizija RZ3 RS3
Financijska analiza RZ4 RS4
Porezi RZ5 RS5
Forenzično računovodstvo RZ6 RS6

Menadžment stručni rad znanstveni rad
Opći menadžment MZ1 MS1
Financijski menadžment MZ2 MS2
Marketing menadžment MZ3 MS3
Kvantitativni menadžment MZ4 MS4
Poslovna izvrsnost MZ5 MS5
Informatički menadžment MZ6 MS6

Cijena sudjelovanja

  Cijena s PDV-om
kn
Znanstveni radovi prvi autor 1800 240
drugi autor 900 120
treći autori gratis gratis
Stručni radovi prvi autor 1800 240
drugi autor 900 120
treći autor gratis gratis
Sudionici bez radova - slušatelji 500 70
Studenti 250 35
Večera (za slušače i studente) 190 25
Dodatna stranica (preko deset)* 75 10
Lektoriranje i tehničko uređenje teksta na zahtjev autora 375 50

*cijena po stranici

Svi autori radova plaćaju kotizaciju prema navedenim cijenama. Student/ica kao koautor rada oslobođen/a je plaćanja naknade.

Način plaćanja: uplatom na IBAN Udruge "Hrvatski računovođa" HR9124020061100071316 prema ponudi koju ćemo poslati e-poštom nakon primitka sažetka. Autori radova, kotizacije za sudjelovanje trebaju uplatiti do 10. srpnja 2018. Za uplate nakon 10. srpnja 2018. cijena se povećava za 15%.

Autori radova, prijavu za sudjelovanje obvezni su poslati elektroničnom poštom do 31.5.2018., a ostali sudionici do 1. rujna 2018.

Kontakt

E-pošta: info@hrvatski-racunovodja.hr

Tel: +385-1-4699-735; +385-99-1991-224

Adresa: Udruga "Hrvatski računovođa", Vlaška 68, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Dokumenti
19th International Conference
Accounting and Management

The Croatian Accountant Association in cooperation with the RRiF College of Financial Management, Zagreb invites you to its 19th International Conference "Accounting and Management" which will be held in Zadar, Croatia from 13-14 September 2018.

The conference welcomes academics (professors, assistants and researchers specialized in the field of accounting and management) as well as corporate executives and economists. The goal of the Conference is to publish and present scientific and professional papers, to exchange experience and to contribute to the development of accounting and management in the EU countries and the countries in the region. The participants can attend the conference as authors of papers or attendants taking part in discussions. The official languages of the Conference are Croatian and English.

Conference venue 2018 − Zadar

The Conference A&M is held in Zadar - one of the most popular Croatian tourist destinations whose sunset Alfred Hitchok described as "the most beautiful in the world". It is a combination of tradition, history and rich life and atmosphere. Only in Zadar can one hear the unique sea organ and in a special way greet the sun.

Hotel Kolovare - Zadar

The Conference will take place in Hotel Kolovare located near historic sites in a quiet and scenic area of the city, next to the promenade with a view of the Zadar Canal and the islands.

Contact for booking a hotel room: info@hotel-kolovare.com.

Booking information

Paper submission

All the submitted conference papers will be reviewed and those accepted for presentation will be published in the Conference Proceedings. The selected papers will be published in the "Journal of Accounting and Management".

Please, submit your abstract (of no more than 900 characters) with 5 key words and Application form (in attachment) until 31 May 2018 via e-mail: info@hrvatski-racunovodja.hr.

Full papers of no more than 10 single-spaced pages of text (font: Times New Roman, size=12) including graphs, tables, endnotes and references are to be sent until 10 July 2018. The authors will receive detailed writing instructions after the abstract submission.

The paper of more than 10 pages will be charged at 10 € per additional page.

All the submitted papers will be evaluated for presentation and publication until 31 July 2018. The final paper submission deadline: 20 August 2018.

The categories which best fit your paper are to be typed below the abstract.

Subject category title and number

Accounting
Financial Accounting A1
Managerial Accounting A2
Audit A3
Financial Analysis A4
Taxes A5
Forensic Accounting A6

Management
Management M1
Financial Management M2
Marketing Management M3
Quantitative Management M4
Business Excellence M5
IT Management M6

Conference fee

 
Authors of papers First author 240
Second author 120
Third author free of charge
Other participants 70
Students* 35
Dinner (other participants and students) 25
Extra page (more than 10)** 10
Paper formatting 50

* Registration form is to be accompanied by documentation confirming the student status. The letter should be printed on the paper containing a university letterhead and addressed to the Organizing Comittee, Vlaška 68, 10000 Zagreb, Croatia

** €/ page

All the authors have to pay the conference fee according to the above stated prices. A student who is a co-author of the paper is not obligated to pay the fee. The authors should pay the conference fee no later than 10 July 2018. For payments made after 10 July 2017, the price increases by 15%. The authors should send the Application Form via e-mail until 31 May 2018 and other participants until 1 September 2018.

Contact

Dolores Pušar Banović

Tel: +385-1-4699-735; +385-99-1991-224

E-mail: conference@hrvatski-@racunovodja.hr
info@hrvatski-racunovodja.hr

Address: The Croatian Accountant Association, Vlaška 68, 10 000 Zagreb, Croatia

Important dates

Abstracts submission deadline: 31 May 2018
Full paper submission deadline: 10 July 2018
Conference date: 13-14 September 2018
Application deadline listeners / students: 1 September 2018

Conference programme

The Conference Programme will be announced.

Documents

Benedikt Kotruljević

 

RRiF grupa